Våre kunder

Våre kunder er oljeselskap, V&M operatører og leverandører innen olje og gass virksomhet på norsk sokkel. Vårt hovedmarked er offshore drift og vedlikehold.

Vi gjennomfører våre oppdrag i tett dialog med og hos våre kunder i kombinasjon med kapasitet og kompetanse internt hos oss selv. Vi bygger langsiktige strategiske og forpliktende allianser med våre kunder.

Vårt fokus er å utvikle og prioritere integrerte samarbeid med enkeltkunder der vi på en fleksibel og produktiv måte møter prosjektenes krav og behov i en langsiktig forpliktelse.