Ledelse

Vi er et ungt selskap med mye erfaring.

Selskapet ledes av Halvor Svendsen med fokus på kundeutvikling og strategi. Eli Bakken er Økonomisjef og kontroller med fokus på lønnsomhet og økonomi. I tillegg bidrar vårt seniorpersonell aktivt i vår utvikling.

Sammen server de selskapets ansatte og bygger trygghet og trivsel.

Vi har en flat organisasjon med korte rapporteringslinjer og stor selvstendighet inne definerte rammer.

Vår ledelsesfilosofi har våre kunder og våre medarbeidere i fokus.