Hvem vi er

Bergen Offshore Service AS er et kompetansemiljø som hjelper våre kunder med løsninger.

Vi er våre ansatte. Vi samarbeider med de beste.

Motiverte og kompetente ansatte og samarbeidspartnere gir vår konkurransekraft. Våre verdier bygger på å være faglig dyktige og å dele kompetanse. Med våre kunder og mellom vår kollega.

Vi er et ungt selskap med mye erfaring, etablert i 2011. Vår erfaring går helt tilbake til etableringen av ingeniørmiljøet for olje- og gass virksomhet i Bergen tidlig på -80 tallet. Nøkkelpersonell kjenner industrien godt og vi er opptatt av å betjene våre kunder etter kundene behov.

Vi bygger et team av kompetente medarbeidere som kjenner hverandre, kan utveksle erfaringer, bidra til innovasjon i arbeidsprosesser, forankret i solid erfaring.

Vi har fokus på å bidra med kostnadseffektive løsninger til våre kunder.