Ingeniør­tjenester

Vi leverer prosjekt og ingeniør kompetanse innen elektro, instrumentering, telekommunikasjon, borekompetanse, teknisk sikkerhet, LCI og leverandør oppfølging i et integrert samarbeidskonsept.

Både som kapasitet i våre kunders organisasjon eller vi utfører totale prosjekter for våre kunder i egne lokaler. Fra studier til ferdig installert løsning.EPCIC

Vi kjenner våre kunders krav. Prosjektenes LCI og logistikk krav (STID, ProCoSys og SAP) er integrert i våre arbeidsprosesser.

Vi framstår som våre kunders utvidede kapasitet og kompetanse, er opptatt av produktivitet og adopterer og integrerer våre kunder kvalitets- og HMS systemer i våre rutiner.

Vi leverer prosjektledelse, systemekspertise, fagingeniører, planleggere, kost-kontrollere, LCI/Dokumentasjonseksperter og øvrig prosjektkapasitet.

Vi leverer enkeltstående konsulenter og eksperter eller komplette team. Alle med relevant erfaring.