Dokumen­tasjon og LCI

Vi hjelper våre kunder med kapasitet og kompetanse i alt arbeid knyttet til innsamling og strukturering av anleggsdata, samhandle teknisk informasjon for oppdatering og gi teknisk støtte i vedlikehold av life cycle information (LCI) i ombyggingsprosjekter eller EPCIC kontrakter.

Dette innebærer også å administrere endringshåndtering relatert til teknisk informasjon og forvalte lokale krav knyttet til slik informasjon.

Vi bidrar også med brukerstøtte og erfaringsoverføring.

Vår tjeneste utføres som integrert del av våre kunders operasjoner eller som støttefunksjon til egne prosjeker.